czwartek, 30 maja 2013

Młyn w Starogardzie Gdańskim

Tradycje młynarstwa w Starogardzie sięgają 1283 roku, kiedy to wzmiankuje się o istnieniu tutaj młyna wodnego. W 1871 roku nabył go Franciszek Wiechert przedsiębiorca, który zrobił z niego dobrze działający rodzinny biznes. Szybki rozwój i dobry dochód z młyna pozwolił rodzinie Wiechertów wybudować po sąsiedzku (po drugiej stronie ulicy Kanałowej) bogato ornamentowany neorenesansowy pałac z 1880 roku, była to reprezentacyjna siedziba rodu Wiechertów. Wiechertowie byli niemiecką rodzina dzierżącą od stuleci tutejsze młyny i należeli do finansowej elity miasta.

Młyny zbożowe w Starogardzie Gdańskim znajdują się przy północno - zachodnim narożniku dawnego miasta, nad rzeką Wierzycą. Największy rozkwit gospodarczy miasta przypadł w XIX wieku, a jego symbolem stał się właśnie młyn zbożowy nad kanałem. Zespół młynów powstał w latach 1873-1889 głównie dzięki działalności Franciszka Wiecherta. Te charakterystyczne budowle z czerwonej cegły powstały w miejscu, możliwe że nawet średniowiecznych, starych młynów w końcu XIX wieku. Niektóre fundamenty graniczą bezpośrednio z wodami rzeki Wierzycy co stanowi dodatkowy walor krajobrazowy.

Niestety w niedziele (26.05.2013r) w południe wybuchł pożar i pozostałości po Młynie zostaną rozebrane, ponieważ stanowią zagrożenie.